bandwith config for plesk olarak etiketlenmiş yazılar

Plesk 9 bandwith ( trafik ) ayarlarının değiştirilmesi

Plesk Panel Bandwtih limiti ayarlarının nasıl yapıldığını anlatan bir makale. Plesk 9 da bandwtih ( trafik ) ayarları nasıl yapılır? Nasıl değiştirilir ?